مهتاب سحابی، وکیل دعاوی ملکی
مهتاب سحابی، وکیل دعاوی ملکی

از ما بپرسید

سوالات
سوالاتی که تکرار شده است

آیا شما هم سوالی دارید؟

لطفا سوالات زیر را بخوانید و اگر پاسخ خود را پیدا نکردید، لطفا سؤال خود را ارسال نمایید، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

سوالات متداول

1. آیا شرکای ملک مشاعی امکان استفاده از ملک (تصرف مادی) بدون اجازه سایر شرکا دارند؟

خیر ندارند

2. آیا امکان صدور حکم تخلیه ملک مشاعی از سوی هر یک از شرکا وجود دارد یا خیر؟

بله وجود دارد

3. آیا مالک غیر متصرف ملک می تواند دادخواست رفع تصرف عدوانی مطرح نماید ؟

خیر نمی تواند بلکه بایستی دادخواست خلع ید طرح کند .

4. آیا می توان مبلغ مندرج در سفته را بدون واخواست مطالبه کرد؟

بله می توان مطرح کرد

5. طرح دادخواست مطالبه سفته واخواست نشده چه تبعاتی دارد؟

در اینصورت مطالبه وجه سفته یک مطالبه عادی است و نه تجاری چرا که سفته واخواست نشده یک سند تجاری محسوب نمی شود .